Szkolenia nurkowe

Dla osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Oferujemy:

  • Prowadzimy szkolenia podstawowe, zaawansowane i specjalizacje w systemach PADI, SSI i CMAS (polski)
  • Szkolenia obejmują cykl zajęć teoretycznych i wymagane zajęcia praktyczne ( nurkowania). Szkolenie kończymy egzaminem teoretycznym i wręczeniem certyfikatu.
  • Szkolenia prowadzą doświadczeni instruktorzy nurkowania w grupach max 4 osobowych (pod wodą). W pracach szkoleniowych pomagają Dive Masterzy i nurkowie stopnia P3.
  • Szkolenie dzieci można rozpocząć od 10 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę prawnego opiekuna.
  • Osoba zapisująca się na kurs musi wypełnić (na miejscu) specjalne formularze medyczne i prawne.
  • W czasie szkoleń podstawowych zapewniamy cały sprzęt. Podczas szkoleń zaawansowanych i specjalizacji zapewniamy tylko dodatkowy sprzęt, wymagany dla danego typu szkolenia (do specjalizacji nocnej zapewniamy latarkę, do specjalizacji nawigacyjnej kompas etc.)
  • Pewne typy szkoleń ( specjalizacje ) można łączyć z pakietami nurkowymi